Tag Archives: Leiemarked

Gutt på leting etter rom i sentrum? Jeg kan ikke hjelpe, desverre.

4 apr

Dette til tross for at jeg flytter 1. mail og nå har et ledig rom til leie midt i smørøyet. Det er et fint rom. Stort, lyst, høyt under taket, stukkatur og to doble vinduer. Leien er blodpris (4300) men billig i forhold til markedet. Skulle ikke være noe problem å finne leietaker.

Men jeg kan altså bare velge innenfor en gruppe som utgjør halvparten av befolkningen. Da jeg skrev til huseier at jeg skulle legge ut annonse, fikk jeg beskjed om å finne en jente, siden vi er et «jentekollektiv». Er vi det? Fra når? Jeg har nå bodd på dette rommet i eviglange fire år nå, og er det desidert eldste medlemmet. Nå har vi valgt å rekruttere selv, fremfor å si opp kontrakten, og riktignok har alle leid videre til jenter. Men dette er altså vårt eget valg. Og det kan nok diskuteres. Men uansett er det selvvalgt, og i alle de andre etagene huseier leier ut til bor det både gutter og jenter.

Jeg har ofte lurt på hva gutter synes om dette at de er uglesett på leiemarkedet. Til dags dato har jeg faktisk aldri hørt en oppglødet tirade, ikke engang et oppgitt utfall, verken i mediene eller vennekrets, der en gutt forbanner alle huseiere og deres kjønnsdiskriminering. Utleiers holdning bygger på en antakelse at gutter flest er mer tvilsomme enn jenter i bosfæren. Hva dette består i er jeg litt usikker på, men har en forestilling om at det handler om igjengrodde oppvaskbenker, nedgrisede toaletter og mumifiserte grandisstykker i sofasprekkene. – Ve, den mannlige leietaker, alt han berører blir til mugg! Noe slikt… Uansett; hvorfor er det ingen som roper ut? Er fliringen i sjegget oppriktig når noen kaller dere grisegutter, eller er det en avvæpning av et faktisk ubehag?

Husleieloven § 1-8. lyder:

Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte opptak i husstand, framleie, personskifte eller tillegges vekt ved opphør av leieforholdet. Ved slik diskriminering gjelder likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Image

Mannlig leietaker? Neitakk!

Men dette gjelder som så mye annet ikke i praksis. Da jeg skrev til huseier at det var vi som bodde der som bestemte om det var et «jentekollektiv» eller ei, svarte han at «Heidi (deilig hersketeknikk) det er jeg som bestemmer hvem som skal bo i mine leiligheter. Nå har du leiet hos meg så lenge at det burde du vite nå.» Jeg repliserte at han som har leid ut så lenge, burde kjenne husleieloven. Likevel vet jeg jo godt at jeg kommer til å leie videre til en jente. Ikke engang jeg orker å ta opp kampen i rettferdighetens tjeneste, så da tenker jeg at det sikkert er veldig mange andre, de fleste, som tar samme avgjørelse. Nok en deltakelse i myten om gutten som urenslig og ute av stand til å ivareta et hjem.

Faen ta.

PS. Siste melding fra huseier:

«Heidi (arg!!!) Jeg har sagt mitt om dette. Alle visste om dette og alt annet da de flyttet inn. Dette er siste meldingen du får fra meg. Når du finner jenta som passer inn i kollektivet kan du kontakte meg igjen